Rijkse accountants & adviseurs sluit zich aan bij het NIRPA via collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals!

7 mei 2015 | Persbericht

nirpalogologo_Rijkse_unmatchedclrs

 

 

Guus Blommaert (bureaumanager) geeft een korte toelichting:

“Onze klanten mogen vertrouwen op ons deskundig advies en begeleiding. De collectieve inschrijving in het NIRPA register is een waarborg voor het kennisniveau van onze adviseurs. Onze salaris professionals zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en zodoende in staat om onze klanten op een juiste wijze te adviseren en informeren”

Door registratie van de medewerkers geeft Rijkse aan de visie en het kwaliteitswaarborg van het NIRPA te ondersteunen en te erkennen. De permanente educatie van de bij Rijkse werkzame salarisprofessionals is bovendien door registratie geborgd. Inschrijving van de Rijkse medewerkers is een verdere stap in de groei en erkenning van het NIRPA kwaliteitswaarborg voor Payroll Professionals.

Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nlinfo@nirpa.nl • T (033) 454 66 48
Rijkse accountants & adviseurs: www.rijkse.nl info@rijkse.nl • T (0118) 678900