Salarispoint sluit zich aan bij het NIRPA!

6 februari 2013 | Persbericht

Salarispoint gevestigd in Regio Business Centre “De Oelderse Halte” te Oirlo gaat met ingang van heden alle daartoe gekwalificeerde payrollprofessionals collectief inchrijven in het NIRPA register. Hierdoor zijn zij gerechtigd de erkende titel RPP te voeren.

Roger Heesen, directielid Salarispoint:
“Het snel inspelen op actuele ontwikkelingen, dat is waar Salarispoint voor staat, dat kan alleen maar met gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Salarispoint biedt haar medewerkers alle mogelijkheden om bij te blijven in deze snel veranderende wereld. Inschrijving in het NIRPA register draagt bij aan een georganiseerde kwaliteitswaarborging.
Het volgen van permanente educatie is hierbij essentieel. Onze klanten zien en ervaren dit in de dagelijkse praktijk.”

Salarispoint geeft door deze registratie aan de visie en het kwaliteitswaarborg van het NIRPA te ondersteunen en te erkennen en hiermee tevens het belang van permanente educatie van de Salarispoint medewerkers op het gebied van salarisadvies te borgen. De inschrijving van de Salarispoint medewerkers is weer een mooie stap in de groei en erkenning van het NIRPA kwaliteitswaarborg.