Salarisprofessional steeds meer in adviesrol

12 september 2018 | Persbericht

Salarisprofessional steeds meer in adviesrol

kennis van wet- en regelgeving meeste invloed op dagelijks werk

Rotterdam, 12 september 2018 – Het vak van de salarisprofessional verandert van uitvoerend naar steeds meer adviserend. De adviesrol van salarisprofessionals neemt jaar op jaar toe: werd het in 2017 nog op de vijfde plaats gezet als belangrijkste competentie, dit jaar stijgt het naar plek vier. Voor de nabije toekomst zien salarisprofessionals het zelfs als belangrijkste competentie.

Een mogelijke verklaring voor deze veranderende rol, is de toename van automatisering. Bijna de helft (49%) van de salarisprofessionals zegt dat zijn of haar functieprofiel is aangepast onder invloed van automatisering. De meesten zien dat als een goede ontwikkeling: bijna 72% ziet automatisering als een kans, slechts 3% beschouwt het als een bedreiging voor zijn functie.

Dat blijkt uit het ‘Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018’ van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgevoerd door Berenschot en uitgegeven door Performa. Aan het onderzoek deden 1.141 salarisprofessionals mee.

Alsmaar toenemende werkdruk

Ondanks de toegenomen automatisering ervaren salarisprofessionals meer werkdruk. Volgens bijna twee derde (65%) is dat de afgelopen drie jaar toegenomen. Professionals zien onder andere de onderbezetting van de afdeling (20%) als verklaring hiervoor.

Volgens de grote meerderheid van de salarisprofessionals brengt de toenemende complexiteit van het vak ook een stijgende werkdruk met zich mee. De verzwaring van de functie uit zich met name in een grotere adviesrol (67%) en een uitbreiding van het takenpakket (55%). Competenties als adviseren en het toepassen van vakdeskundigheid zullen steeds belangrijker worden. Bijna drie op de vier (71%) salarisprofessionals verwacht daarom ook dat zijn functie de komende drie jaar alleen maar zwaarder wordt.

Kennis van wet- en regelgeving meeste invloed op dagelijks werk

Het hebben van kennis van wet- en regelgeving is voor salarisprofessionals het meest van invloed op het uitoefenen van de dagelijkse werkzaamheden (64%). Salarisprofessionals zien de AVG als een van de belangrijkste beleidsthema’s voor 2018 en 2019 (respectievelijk 89% en 56%), maar ook de WKR blijft dit jaar voor 50% een belangrijk beleidsthema. Dat is opvallend, want deze wet is al in 2015 ingevoerd.

Al met al ervaren de salarisprofessionals ook een hogere werkdruk door deze wetswijzigingen. De invoering van de AVG leidt volgens 59% tot een hogere werkdruk. De Wet DBA brengt minder werkdruk met zich mee, maar de flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt wel voor een hogere werkdruk bij het merendeel van de professionals (55%).

Sterke positie arbeidsmarkt

Net als bij vele andere beroepen is de arbeidsmarkt ook voor salarisprofessionals op drift: 56% zegt het afgelopen jaar te zijn benaderd voor een functie elders. Bijna driekwart (72%) heeft zijn salaris zien stijgen. Toch zegt één op de drie niet marktconform beloond te worden. Bijna 60% verwacht het komende jaar een verhoging te krijgen van gemiddeld 3,8%.

Beeldmateriaal
Klik op onderstaande infographic om de volledige versie in hoge resolutie te downloaden

                                                           
Infographic NIRPA Trendonderzoek salarisprofessionals 2018      Trendonderzoek salarisprofessionals 2018

Over het onderzoek

In het rapport ‘trendonderzoek salarisprofessionals 2018’ wordt de functie van salarisprofessionals in Nederland onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd door Performa en Berenschot van eind april tot eind juni 2018. Aan het onderzoek namen 1.141 salarismedewerkers en -adviseurs deel. Gistermiddag presenteerde NIRPA de onderzoeksresultaten tijdens het jaarlijkse congres. Het is de derde editie van het trendonderzoek salarisprofessionals dat, sinds 2016, elk jaar gehouden wordt.

Het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport werd gistermiddag overhandigd aan Gert-Jan Buitendijk, Directeur-Generaal Werk bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het volledige rapport is vanaf vandaag kosteloos beschikbaar en te downloaden via: https://www.nirpa.nl/app/uploads/2018/09/Trendonderzoek-2018-download.pdf

Meer informatie: NIRPA: www.nirpa.nl info@nirpa.nl • T (033) 454 66 48