Salarisprofessionals: ”Aantal loonbeslagen blijft gelijk”

7 september 2018 | Persbericht

Salarisprofessionals: ”Aantal loonbeslagen blijft gelijk”
Ontslagvergoeding vaak hoger dan verplicht

Rotterdam, 7 september 2018 – Het aantal loonbeslagen blijft in vergelijking met vorig jaar gelijk, ondanks de economische opleving. Dat geeft ruim de helft van de salarisprofessionals aan (51%). Eén op de vijf (20%) salarisprofessionals geeft aan dat het aantal loonbeslagen is toegenomen: nagenoeg eenzelfde aantal zag het afnemen.

Dat blijkt uit het ‘Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018’ van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgevoerd door Berenschot en uitgegeven door Performa. Aan het onderzoek deden 1.141 salarisprofessionals mee.

Organisaties schappelijk in transitievergoeding

Veel organisaties zijn ruimhartig als het gaat om transitievergoedingen bij ontslag. Sinds de invoering van de Wet Werk en zekerheid (Wwz) in 2015 hebben werknemers die ontslag krijgen of waarvan het contract eindigt na minimaal twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding. Bijna de helft (47%) van de salarisprofessionals zegt dat er wel eens ontslagvergoedingen worden uitgekeerd die hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde bedrag. Dat is volgens een groot deel van de salarisprofessionals min of meer gelijk aan vorig jaar (46%).

“Dat ondernemers met regelmaat hogere ontslagvergoedingen uitkeren dan wettelijk verplicht, is waarschijnlijk vooral uit praktische beweegredenen. Ze ontlopen hiermee het risico op lange processen of om teruggewezen te worden op basis van bestaande dossiers,” licht Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot, toe.

Naleving Wet DBA laat te wensen over

De arbeidsmarkt flexibiliseert steeds verder. Het merendeel (50%) van de salarisprofessionals zag de afgelopen drie jaar een toename van het aantal tijdelijke contracten, oproepcontracten en uitzendkrachten. Voor 60% salarisprofessionals betekent dit ook een hogere werkdruk.

De naleving van de Wet DBA, de wet die bepaalt hoe organisaties met flexibel personeel omgaan, laat jaren na invoering nog altijd te wensen over. Bijna een kwart (22%) van de salarisprofessionals zegt dat hun organisatie geen modelovereenkomst afsluit met zzp-ers. Gebeurt dat wel, dan wordt deze in slechts 57% van de gevallen goedgekeurd door de Belastingdienst. Waarschijnlijk wordt dit ingegeven doordat handhaving van de wet door de Belastingdienst is opgeschort tot 2020. “Onze cijfers bevestigen dat het vooral een papieren wet is,” zegt Van der Spek.

Beeldmateriaal

Trendonderzoek salarisprofessionals – vanaf 12 september beschikbaar

Over het onderzoek

In het rapport ‘trendonderzoek salarisprofessionals 2018’ wordt de functie van salarisprofessionals in Nederland onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd door Performa en Berenschot van eind april tot eind juni 2018. Aan het onderzoek namen 1.141 salarismedewerkers en -adviseurs deel. Op 11 september presenteert NIRPA de onderzoeksresultaten tijdens het jaarlijkse congres. Het is de derde editie van het trendonderzoek salarisprofessionals dat, sinds 2016, elk jaar gehouden wordt.

Het volledige rapport is kosteloos beschikbaar vanaf 12 september.

 

Meer informatie: NIRPA: www.nirpa.nl info@nirpa.nl • T (033) 454 66 48