Salarisprofessionals erg tevreden over informatievoorziening NOW

1 september 2020 | Persbericht

Salarisprofessionals zijn in grote mate tevreden over de informatievoorziening rond de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Bijna zes op de tien professionals (58%) kwalificeert de informatievoorziening over deze noodmaatregel als ‘voldoende’, een derde (34%) zelfs als ‘goed’. Wel zag bijna 60% van de salarisprofessionals de werkdruk toenemen, mede als gevolg van de maatregelen die ingevoerd zijn ter bestrijding van Covid-19.

Dat blijkt uit het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2020 van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgevoerd door Berenschot en uitgegeven door Performa. Aan het onderzoek deden 983 salarisprofessionals mee. Voor de editie van 2020 zijn diverse vragen toegevoegd over de effecten van de Covid-19 maatregelen op de functie van de salarisprofessional.

Invoering NOW heeft direct impact
De NOW is volgens 40% van de respondenten één van de twee dominante beleidsthema’s  waar zij in de praktijk mee te maken hebben: alleen de WWZ/WAB werd door 62% genoemd als een nog belangrijker thema. Eenzelfde hoeveelheid (38%) merkt dat de werkdruk direct door de maatregelen rondom Covid-19 is gestegen, nog eens 15% verwacht dat dit in de rest van 2020 het geval wordt. Van de respondenten verwacht 12% dat de noodmaatregel in 2021 opnieuw een dominant beleidsthema zal zijn.

Marcel van der Sluis, bestuurder van NIRPA: “De NOW is door de overheid snel ingevoerd om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Salarisprofessionals hebben vaak direct te maken met de uitvoering van deze noodmaatregel. Het feit dat de overgrote meerderheid in het onderzoek aangeeft de informatievoorziening hierover voldoende of zelfs goed te vinden, geeft aan dat het ook een heldere en goed uitvoerbare maatregel is geweest. Professionals in dit vakgebied hebben zich dan ook snel en vakkundig deze materie eigen kunnen maken. Een belangrijk gegeven aangezien snelheid van handelen cruciaal kan zijn voor het voortbestaan van organisaties die afhankelijk zijn van de NOW. Gezien de recent aangekondigde verlenging van NOW 3 die loopt tot 1 juli 2021 zal dit misschien nog meer dan tijdens het onderzoek kon worden vermoed ook een belangrijk beleidsthema blijven voor volgend jaar.”

Adviesrol in tijden van Covid-19 nog belangrijker
Het trendrapport laat verder zien dat de adviesrol van professionals in het vakgebied van salarisverwerking, al jaren een steeds belangrijker item, door de impact van Covid-19 groter wordt. Bij de helft van alle respondenten waren meerdere afdelingen verantwoordelijk voor de inkomensgerelateerde maatregelen rondom het coronavirus. Hoewel de directie het vaakst genoemd werd, gevolgd door HR en finance, noemde 26% van de respondenten de afdeling payroll als verantwoordelijke.

Ook wordt door de respondenten meer overleg gevoerd met het algemeen management (41%) en de afdelingen finance (38%) en HR (42%). Ook verwacht één op de vijf respondenten dat er in de tweede helft van 2020 nog meer overleg met deze afdelingen zal plaatsvinden. Van der Sluis: “We zien al meerdere jaren op rij dat de adviesrol van payrollprofessionals groeit. Bij de invoering van nieuwe of herziene wetgeving is overleg met payroll steeds belangrijker binnen organisaties en het blijkt nu ook dat dit gebeurd is bij de maatregelen rondom Covid-19. Het is een kans voor de sector om deze adviserende positie vast te houden en verder te versterken de komende jaren.”

Over NIRPA
NIRPA is in 2004 opgericht als het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting. NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en staat voor kwaliteitsborging van professionals werkzaam in het vakgebied payroll.