Salarisprofessionals: nog onduidelijkheid rondom invoering Wet arbeidsmarkt in balans

11 september 2019 | Persbericht

Veel salarisprofessionals vinden het lastig om zich goed voor te bereiden op de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op 1 januari 2020. Zo vindt 30% van de respondenten dat zij matig geïnformeerd is over de gevolgen van deze nieuwe wet en één op de tien kwalificeert het informatieniveau zelfs als onvoldoende. Goed geïnformeerd of niet: 82% van de salarisprofessionals verwacht dat de Wab hun dagelijkse werk verandert.

Dat blijkt uit het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2019 van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgevoerd door Berenschot en uitgegeven door Performa. Aan het onderzoek deden 1.149 salarisprofessionals mee.

Wab: toenemende werkdruk voor salarisprofessionals

Door de invoering van de Wab worden werkgevers gestimuleerd om werknemers met een tijdelijk of flexcontract sneller meer zekerheid te bieden. Tegelijkertijd blijft flexwerk mogelijk wanneer dat nodig is. Veel salarisprofessionals zijn het erover eens dat deze nieuwe wet hun dagelijkse werk zal veranderen, 19% denkt zelfs dat dit grote veranderingen betreffen. En dat niet alleen, veel professionals (31%) vermoeden dat de Wab ook de werkdruk verder zal verhogen. “Ook uit de voorgaande trendonderzoeken blijkt al dat salarisprofessionals de werkdruk als hoog ervaren. Vanuit het oogpunt van werkgeverschap is het goed als er aandacht is voor het stapeleffect op de werkzaamheden van salarisprofessionals bij  telkens veranderende wet- en regelgeving”, zegt Marcel van der Sluis, directeur-bestuurder bij NIRPA.

Trend van ervaren werkdruk en complexiteit zet door

Uit het onderzoek blijkt dat de trend van een toenemende werkdruk en complexiteit van het werk in algemene zin doorzet. Ook in de vorige edities van het trendonderzoek bleek dat salarisprofessionals vinden dat hun vakgebied onder druk staat. Eén van de oorzaken hiervan is de flexibilisering van de arbeidsrelaties. Van de respondenten geeft 43% aan dat zij een toename ervaren in het aantal tijdelijke contracten, oproepcontracten of inhuur van tijdelijke krachten binnen hun organisatie. Bijna de helft (48%) van deze salarisprofessionals geeft aan dat het werk hierdoor complexer wordt. Ook de werkdruk stijgt volgens 60% van degenen die de toename van flexwerk herkennen.

Met de toename van flexibele arbeidsrelaties stijgt ook de scholingsbehoefte van salarisprofessionals. Van degenen die een toename van dit soort flexkrachten ervaarden, heeft maar liefst 38% behoefte aan scholing op korte (24%) of iets langere termijn (14%). Meer dan de helft (53%) van de respondenten vond hun kennis toereikend, een lichte daling ten opzichte van 2018 (57%).

Over het onderzoek

In het rapport Trendonderzoek salarisprofessionals 2019 wordt de functie van salarisprofessionals in Nederland onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd door Performa en Berenschot. Aan het onderzoek namen 1.149 salarisprofessionals deel. Gisteren, op 10 september, presenteerde NIRPA de onderzoeksresultaten tijdens het jaarlijkse congres. Het was de vierde editie van het onderzoek dat, sinds 2016, elk jaar gehouden wordt.

Over NIRPA

NIRPA is in 2004 opgericht als het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting. NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en staat voor kwaliteitsborging van professionals werkzaam in het vakgebied payroll.

 

Meer informatie: NIRPA: https://www.nirpa.nl •   info@nirpa.nl • T (033) 454 66 48