Speciale nieuwsbrief PE eis in verband met coronavirus

4 juni 2020 | Nieuwsbrief

Het NIRPA krijgt veel vragen van professionals die zich zorgen maken over de te behalen PE eis voor 2020. Wij begrijpen dat er zorgen zijn. In de nieuwsbrief van maart 2020 is vermeld dat er vanwege de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande verregaande maatregelen en consequenties een besluit zal worden genomen door de Commissie Kwaliteitsborging NIRPA over een aangepaste PE eis voor 2020.

De commissie heeft bij het nemen van het besluit rekening gehouden met de volgende factoren:

  • Eén van de gevolgen van de huidige crisis is dat in de periode vanaf 15 maart reeds geplande fysieke bijeenkomsten zoals trainingen, opleidingen, congressen, examens zijn geannuleerd.
  • De reguliere bedrijfsvoering staat bij veel organisaties onder druk. De mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en trainingen in het kader van PE kunnen hierdoor worden beperkt.
  • In de thuiswerksituatie kunnen zich omstandigheden voordoen zoals zorgtaken waardoor het niet voor iedereen mogelijk om online PE opleidingen en trainingen te volgen.

Besluit PE eis 2020:
De Commissie Kwaliteitsborging NIRPA heeft voor 2020 een PE eis vastgesteld die gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden afwijkt van de in artikel 3.1. van het reglement gestelde PE eis.

Het aantal te behalen PE punten voor 2020 wordt als volgt bijgesteld:
De targetnorm voor RPP is vastgesteld op 60% van 220 PE punten voor 2020 = 132 PE punten.
De targetnorm voor RSa is vastgesteld op 60% van 180 PE punten per jaar =108 PE punten. Voor 2020 is bepaald dat het vastgestelde target mag worden behaald met een totaal van kennis- en/of vaardigheidspunten. Het is aan de professional om te beslissen of er K punten of V punten worden behaald.

Overschotpunten boven genoemde targets (RPP 132 en RSa 108) kunnen worden meegenomen naar volgend jaar tot het maximum van de reguliere PE eis (RPP 220 en RSa 180). Dit betekent dat als u meer dan 60% van de reguliere PE punteneis behaald deze PE punten alsnog kunnen worden benut.

Dit besluit is genomen op grond van de actuele situatie. Gezien de huidige ontwikkelingen mogen we ervan uitgaan dat er op redelijke termijn ook fysieke bijeenkomsten in kleine groepen in het kader van PE weer mogelijk worden. Wellicht geldt dit later in het jaar ook weer voor grotere bijeenkomsten. Daarnaast is er een groot aanbod van online trainingen/seminars beschikbaar.

De commissie realiseert zich dat de impact van de huidige crisis en maatregelen per organisatie en professional verschillend is. Er is daarom gekozen voor een besluit met als uitgangpunt dat het fair en passend is voor de bij NIRPA geregistreerde professionals.

De PE eis zal worden aangepast in uw persoonlijke PE online dossier (naar verwachting per 1 juli). Tenslotte verwijzen we nog naar onze PE kalender voor het bij NIRPA geaccrediteerde PE aanbod.

Vragen over of reageren op deze regeling kan via info@nirpa.nl