Aanmelden standhouder NIRPA congres 2021

  Congres pakket 1 - € 650,00

  Congres pakket 2 - € 550,00

  Congres pakket 3 - € 250,00

  Wilt u iets aanleveren voor de congrestas?

  Annulering:
  Een inschrijving kan niet eenzijdig door de exposant worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisatoren kunnen een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen, indien deze annulering schriftelijk wordt aangevraagd, onder voorwaarden dat de betrokken exposant een annuleringsvergoeding voldoet.

  Deze vergoeding bedraagt, tenminste:

  • 10% van het volledige bedrag, bij annulering tot 3 maanden voor de datum van plaatsvinden van het congres;
  • 50% van het volledige bedrag, bij annulering tot 6 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres;
  • 100% van het volledige bedrag, bij annulering minder dan 6 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres.

  Als er door RIVM of andere maatregelen geen congres met fysieke deelname mogelijk is, dan wordt in overleg met de standhouder een online alternatief aangeboden. Standhouder kan in zo’n geval altijd kosteloos annuleren tot 14 dagen voor congresdatum.

  Een gedeeltelijke annulering of pakketwijziging (downgrade) valt eveneens onder bovenstaande annuleringsvergoeding. Na aanmelding ontvangt u van NIRPA een bevestiging van uw aanmelding waarmee de aanmelding definitief is.