Pim Stevens (Payroll Manager)

Pim Stevens (Payroll Manager)
Essent
“In de afgelopen drie jaar heeft Essent hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering van haar administratieve HR processen inclusief de salarisadministratie. Dit heeft er toe geleid dat onze processen inmiddels voldoen aan de internationale kwaliteitsnorm ISAE 3402. Onze medewerkers hebben hier uiteraard een sleutelrol in gespeeld, waarin er onder andere ook een collectief opleidingstraject voor PDL is doorlopen. De certificering bij Nirpa was daarmee een logische volgende stap die overigens ook geïnitieerd is door een van onze ervaren payroll specialisten.”