Roger Horz (Directeur)

Roger Horz (Directeur)
PHOCUS B.V.
“PHOCUS B.V. vindt het zeer belangrijk dat salarisspecialisten beschikken over voldoende kennis over het complexe salarisvakgebied. Als specialist moet je in staat zijn je visie uit te dragen. Dit vraagt een kritische en flexibele opstelling. Om je status als specialist te borgen is permanente kennistoetsing en onderhouden van deze kennis van groot belang. Alleen zo blijf je de uiterst deskundige partner voor je directie en de medewerker.”