Trendonderzoek Salaris Professionals 2016

21 april 2016 | Persbericht

Trendonderzoek Salaris Professionals 2016 is een nieuw, onafhankelijk en grootschalig onderzoek naar de functie van salaris professional, geïnitieerd door het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA). Het NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Dit onderzoek past bij de doelstellingen van het NIRPA: ‘Streven naar grotere (h)erkenning van het vakgebied en de werkzaamheden van de Payroll Professional’.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salaris professionals in Nederland worden alle salarismedewerkers en -adviseurs uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Het onderzoek is dus niet alleen bedoeld voor NIRPA geregistreerde Payroll Professionals.

Het onderzoek bevat vragen over allerlei facetten op het gebied van de salarisverwerking.
De focus bij de enquête ligt op de volgende onderwerpen:

  • trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied;
  • ontwikkelingen in de functie van Payroll Professional;
  • kennis en vaardigheden van de Payroll Professional.

De onderzoeksresultaten worden op 13 september toegelicht en gepubliceerd tijdens het jaarlijkse NIRPA congres. De resultaten worden digitaal aan de deelnemers verstuurd en aan geïnteresseerden ter beschikking gesteld.

De uitnodiging voor deelname aan het onderzoek zal behalve via het NIRPA door een groot aantal (kennis)partners van het NIRPA worden verspreid binnen de doelgroep salarismedewerkers en adviseurs. De verwachting is dat het onderzoek hiermee bij een zeer groot percentage van de doelgroep onder de aandacht wordt gebracht.

Het onderzoek wordt in opdracht van het NIRPA uitgevoerd door Performa en Berenschot.

Als u een digitale versie van het onderzoeksresultaat wilt ontvangen kunt u zich daarvoor inschrijven via: info@nirpa.nl o.v.v. Trendonderzoek 2016. U ontvangt de rapportage in de week van 13 september.

Voor deelname aan het onderzoek: https://berenschot.premiumsurvey.netq.nl/nq.cfm?q=7E909D51-E68E-420C-AA73-4C60BFCB7C60

Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nl info@nirpa.nl • T (033) 454 66 48