Trendonderzoek Salarisprofessionals 2021

Trendonderzoek salarisprofessionals 2021 is een onafhankelijk en grootschalig onderzoek naar de functie van salarisprofessional, uitgevoerd door Berenschot en Performa in opdracht van het Nederlands Instituut van het Register Payroll Accounting (NIRPA).
Het onderzoek wordt voor het 6e achtereenvolgende jaar gehouden.

Uitnodiging aan alle salarisprofessionals in Nederland!
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salarisprofessionals in Nederland nodigen wij alle salarismedewerkers en -adviseurs uit aan dit onderzoek mee te werken. Door uw medewerking draagt u bij aan het verbeteren van de algemene kennis en waardering van het vakgebied salarisverwerking.

De uitnodiging voor deelname aan het onderzoek zal, behalve via het NIRPA ook door een groot aantal (kennis)partners van het NIRPA worden verspreid binnen de doelgroep salarismedewerkers en adviseurs. De verwachting is dat het onderzoek hiermee bij een groot percentage van de doelgroep onder de aandacht wordt gebracht

Over Trendonderzoek Salarisprofessionals
De enquête bevat vragen over verschillende facetten van uw functie en kost 10 -15 minuten van uw tijd.

Het onderzoek focust op de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkelingen in de functie van salarisprofessional;
  • Trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied;
  • Kennis en vaardigheden van de salarisprofessional;
  • Beloning en waardering van de salarisprofessional;
  • Het effect van de COVID-19 maatregelen op de functie van de salarisprofessional.
    De antwoorden die u geeft, blijven anoniem.

De Onderzoeksresultaten
In september worden de onderzoeksresultaten gepubliceerd. De rapportage wordt digitaal aan de deelnemers verstuurd en kosteloos aan geïnteresseerden ter beschikking gesteld. Een digitale versie van het onderzoeksresultaat is op te vragen via: info@nirpa.nl o.v.v. Trendonderzoek 2021. U ontvangt de rapportage in de week na publicatie.

Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nl info@nirpa.nl • T (033) 454 66 48