Trendonderzoek Salarisprofessionals 2023

Het NIRPA Trendonderzoek Salarisprofessionals is een onafhankelijk onderzoek naar trends binnen de functie van de salarisprofessional en het vakgebied payroll. Het Trendonderzoek is in de periode 2016-2021 jaarlijks uitgevoerd en is verworden tot een toonaangevend onderzoek voor het vakgebied payroll.

Inmiddels is het na zes jaar onderzoek mogelijk om de ontwikkelingen binnen het vakgebied van de salarisprofessional ook voor een langere periode vast te leggen en te identificeren. Met de input van duizenden salarisprofessionals die aan de onderzoeken hebben meegewerkt is een gedegen basis ontstaan om het Trendonderzoek nu eens per twee jaar uit te voeren m.i.v. 2023

Om de laatste uitgave, Trendonderzoek Salarisprofessionals 2021, te bekijken kun je op deze link klikken.

Het  onderzoek naar de functie van salarisprofessional past bij de doelstellingen van het NIRPA: ‘Streven naar grotere (h)erkenning van het vakgebied en de werkzaamheden van de salarisprofessional.’

Vanaf 25 april 2023 is het mogelijk om deel te nemen aan dit toonaangevende onderzoek naar de functie van salarisprofessional.

Over Trendonderzoek Salarisprofessionals
Het onderzoek bevat vragen over allerlei facetten op het gebied van de salarisverwerking.
De focus bij de enquête ligt op de volgende onderwerpen:

•             Ontwikkelingen binnen de functie van de salarisprofessional;
•             Ontwikkelingen binnen het vakgebied payroll;
•             Kennis en vaardigheden van de salarisprofessional;
             Beloning en waardering van de salarisprofessional;
•             Wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen.

Uitnodiging tot deelname aan het onderzoek voor alle salarisprofessionals in Nederland!
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salarisprofessionals in Nederland worden alle salarismedewerkers en -adviseurs uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek.

Het onderzoek beperkt zich dus niet tot NIRPA geregistreerde salarisprofessionals.

De uitnodiging voor deelname aan het onderzoek zal, behalve via het NIRPA, door een groot aantal (kennis)partners van het NIRPA worden verspreid binnen de doelgroep salarismedewerkers en -adviseurs.

De verwachting is dat het onderzoek hiermee bij een groot percentage van de doelgroep onder de aandacht wordt gebracht.

De onderzoeksresultaten worden op 3 oktober tijdens het NIRPA Congres gepubliceerd. De resultaten worden digitaal aan de deelnemers verstuurd en kosteloos aan geïnteresseerden ter beschikking gesteld.

Het onderzoek wordt in opdracht van het NIRPA uitgevoerd door Performa en Berenschot.

Klik op de afbeelding hieronder om deel te nemen.

Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nl • info@nirpa.nl • T (033) 454 66 48