Hoeveel PE punten heb ik nodig?

6 februari 2023 |

RPP: 220 PE per jaar, waarvan minimaal 140 PE punten voor Wet- en regelgeving Salaris en HR.
RSa: 180 PE per jaar, waarvan minimaal 100 PE punten voor Wet- en regelgeving Salaris en HR.
Let op: er tellen dus maximaal 80 punten Overige kennis en vaardigheid mee per registratiejaar.

Bij inschrijving gedurende het jaar geldt een PE punteneis naar rato. Hiervoor worden door NIRPA compensatiepunten toegevoegd aan het dossier. Heb je het benodigde diploma behaald in het jaar van inschrijving, dan worden dispensatiepunten toegevoegd.

Bij een parttime dienstbetrekking geldt de volledige PE punteneis.