Ik geef les. Kan ik hier PE punten voor krijgen?

27 december 2023 |

Ja, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
•  het vak dat gedoceerd wordt, moet relevant zijn voor het vakgebied payroll
•  de les(sen) moeten gegeven zijn binnen de lopende registratieperiode
•  de aanvraag bevat een verklaring van de organisatie waaruit blijkt dat je de activiteiten voor hen hebt verzorgd met daarbij de uitvoeringsdata
•  de aanvraag bevat een inhoudelijk programma met tijdsindeling
•  een gedoceerde activiteit mag maar één keer per jaar opgevoerd worden voor accreditatie

Docentschappen kun je opvoeren voor PE-punten via jouw dossier in PE-online. Hiervoor ga je naar Toevoegen Overige activiteit > categorie Docentschappen.