Ik volg VPS of een andere vervolgopleiding. Kan ik daarvoor dispensatie krijgen?

6 februari 2023 |

Ja, dat kan. Je kunt de de dispensatie aanvragen in je PE online dossier via Toevoegen overige activiteit > categorie dispensatie. Je hebt hiervoor vanuit de opleider een bewijs van inschrijving over het betreffende jaar nodig. Dit mag ook een in het betreffende jaar behaald certificaat van de opleiding zijn.
Opleidingen die geen of onvoldoende raakvlakken hebben met de salarisadministratie vallen niet onder de term Vervolgopleidingen. Je kunt de afgeronde opleiding aanvragen voor PE-beoordeling via Toevoegen overige activiteit > categorie Scholing – niet vooraf geaccrediteerd.