Ik wil mij inschrijven in de loop van het jaar. Hoeveel PE punten moet ik dan nog halen?

6 februari 2023 |

De PE eis geldt per registratiejaar. Als je in de loop van het jaar inschrijft, dan worden de te behalen PE punten naar rato berekend. Je krijgt compensatiepunten voor de periode dat je niet ingeschreven bent geweest.