Wet arbeidsmarkt in balans blijft topprioriteit voor salarisprofessionals

8 september 2020 | Persbericht

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die dit jaar werd ingevoerd als vervanger van de Wet werk en zekerheid (WWZ), is voor salarisprofessionals het belangrijkste beleidsthema in hun werkzaamheden. Ruim drie op de vijf noemt de Wab als thema nummer één, terwijl bijna de helft (46%) van deze groep denkt dat deze wetgeving ook in 2021 het belangrijkste onderwerp zal zijn.

Dat blijkt uit het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2020 van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgevoerd door Berenschot en uitgegeven door Performa. Aan het onderzoek deden 987 salarisprofessionals mee.

Nu wel tevreden over informatievoorziening rondom Wab
Het grootste deel van de maatregelen die onder de Wab vallen, is begin 2020 ingegaan. De respondenten gaven aan overwegend tevreden te zijn over de informatievoorziening rond de invoering van de Wab46% gaf aan goed geïnformeerd te zijn, nog eens 46% vond dat zij voldoende waren geïnformeerd. Opvallend is dat met name het aandeel ‘goed geïnformeerd’ veel groter is vergeleken met 2019: toen vond slechts 10% dat zij goed geïnformeerd waren. Ook vond in 2019 nog 30% van de salarisprofessionals het niveau van de informatievoorziening matig en 10% zelfs onvoldoende.

Waar in 2019 nog door 42% van de respondenten werd aangegeven dat zij verwachtten de WWZ/Wab het belangrijkste beleidsthema te zullen vinden in 2020, bleek dit jaar dat 62% dit in de praktijk ervaart. Een flink verschil dat verklaard kan worden doordat een aantal administratieve verplichtingen die bij de Wab horen enkele maanden uitgesteld werden. Marcel van der Sluis, bestuurder van NIRPA: “Salarisprofessionals wisten dat de Wab eraan kwam maar uit het trendrapport van vorig jaar bleek dat slechts 27% toen de WWZ/Wab als belangrijkste beleidsthema noemde en er nog ontevredenheid bestond over de informatievoorziening rondom deze wetgeving. Dat is dit jaar fors anders en de respondenten zijn in grote mate tevreden hierover, maar het blijkt wel dat voor velen de Wab het dominante beleidsthema is in de dagelijkse praktijk. Tel daar ook nog eens de invoering van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) bij op die door de coronacrisis in het leven werd geroepen en het is duidelijk dat er voor salarisprofessionals veel op het bordje ligt.”

Werkdruk door Wab hoger dan verwacht
Salarisprofessionals verwachten dat ook in 2021 de Wab nog veel aan de orde zal komen in hun vakgebied. Bijna de helft van de respondenten denkt dat dit het dominante beleidsthema zal zijn, een even groot percentage denkt dat ‘cao-wijzigingen’ het belangrijkste thema van 2021 wordt. Daarmee blijft vermoedelijk ook het issue van de werkdruk spelen. De meerderheid (58%) van de respondenten geeft aan dat de werkdruk is toegenomen als gevolg van de (invoering van de) Wab. Dat is bijna de helft meer dan in 2019 verwachtte dat de werkdruk hierdoor zou toenemen (31%).

Van der Sluis: “We zien al een aantal jaren dat de rol van salarisverwerking bij veel nieuwe of herziene wetgeving gerelateerd aan arbeid steeds belangrijker wordt. Dat brengt met zich mee dat de werkdruk die wordt ervaren ook toeneemt. Ook bij de invoering van de Wab is dit duidelijk zichtbaar, de impact die uiteindelijk werd ervaren was bijna twee keer zo groot als in 2019 werd vermoed. De sterkere adviesrol voor salarisprofessionals, die ook al sinds de vijf jaar dat het Trendonderzoek wordt uitgevoerd uit het onderzoek blijkt, is daarnaast een andere oorzaak dat de werkdruk stijgt.”

Het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2020 is vanaf nu te downloaden via: