Wij wensen u een heel goed 2016!

8 januari 2016 | Nieuwsbrief

Deze eerste nieuwsbrief biedt een mooie gelegenheid om kort terug te blikken en vooruit te kijken op de ontwikkelingen van het NIRPA. Het NIRPA heeft een succesvol jaar gehad in 2015.
De netwerkbijeenkomst Payroll Praat afgelopen april werd druk bezocht en daarmee blijkt dat er grote behoefte is aan deze informele bijeenkomst voor Payroll Professionals. Payroll Praat zal in 2016 op 19 april in Amersfoort plaatsvinden. Ook het NIRPA congres dat traditioneel plaatsvindt op de tweede dinsdag in september was weer een groot succes. Een uitverkochte zaal met 450 enthousiaste en gedreven Payroll Professionals. Er werd kennis opgedaan en gedeeld en veel over het vakgebied gesproken. Dit jaar vindt het congres plaats op 13 september (tweede dinsdag).

In 2015 is de vernieuwde NIRPA website gelanceerd. De website geeft veel informatie over de toegevoegde waarde van NIRPA certificering voor aanbieders en afnemers van salarisdiensten. Dit is o.a. gerealiseerd met de animatie: Doe de Check! In 2 minuten wordt uitgelegd waar NIRPA certificering voor staat, deze video is al veel bekeken.

Het NIRPA is gesprekspartner van de Loonaangifteketen (BD/UWV/CBS). Een interview in september 2015 op de website van de Loonaangifteketen met NIRPA bestuurder Marcel van der Sluis maakt duidelijk welke rol het NIRPA heeft als stakeholder in de keten en waar het NIRPA voor staat: Klik hier voor het volledige interview!

Na de mijlpaal van de duizendste inschrijving in 2014 is de groei van de NIRPA registers in de versnelling gegaan. De 1250ste inschrijving heeft in december 2015 plaatsgevonden! De 1250ste NIRPA geregistreerde Payroll Professionals is Joost Hoogendoorn RPP, werkzaam als salarismedewerker bij het payroll team van HLB-Blömer. Klik hier voor het persbericht!

De versnelde groei van de registers is een duidelijk signaal voor de steeds grotere erkenning van de titels Register Payroll Professional (RPP) en Register Salarisadministrateur (Rsa) en de toegevoegde waarde van deze kwaliteitswaarborg. Naast de invoering van de Gedrags- en Beroepscode is in 2014 het Beroepscompetentieprofiel (BCP) geïntroduceerd. Het BCP wordt inmiddels als branche-standaard gezien. In 2016 zal het NIRPA verdere initiatieven ontplooien om het vakgebied en de NIRPA gecertificeerde Payroll Professionals meer erkenning te geven. Hierover zal in het tweede kwartaal meer informatie worden verstrekt.
De verwachting is dat voor 2016 de herkenning van de titels RSa en RPP verder doorzet en dat ook het aantal NIRPA gecertificeerde professionals blijft toenemen.

Wijzigingen reglement per 01-01-2016
Reglementswijzigingen zijn van kracht per 01-01-2016 voor de volgende artikelen: Artikel 2.1
Artikel 3.7
Artikel 4.6A
Deze wijzigingen worden via PE- online naar de Professionals gecommuniceerd en opgenomen in het reglement 2016 dat via de website is te downloaden.

Registratie en certificaten 2016
De facturatie voor certificering in 2016 is in december verstuurd. Het NIRPA is overgegaan op digitale facturatie. Mocht u geen factuur hebben ontvangen dan verzoeken wij u dit bij het secretariaat te melden (info@nirpa.nl). Als de factuur is voldaan en u aan de PE- punteneis heeft voldaan zal het certificaat voor 2016 worden toegestuurd.

Invoeren PE-activiteiten 2015
Denk eraan om tijdig uw PE-activiteiten over 2015 in te voeren in uw dossier op PE-online.
Het is belangrijk dat u al uw PE-punten heeft ingevoerd voor 2015. Als u trainingen/opleidingen heeft gevolgd en deze nog niet via uw PE-online account heeft ingevoerd doet u dit dan alsnog. Vergeet niet altijd een bewijs van deelname bij te sluiten om punten te kunnen opvoeren!
Het is tot uiterlijk 31 januari 2016 mogelijk om uw activiteiten in uw dossier bij te schrijven. Daarna zal de PE puntencontrole starten. Vragen over het invoeren? Stuur dan een e-mail naar info@nirpa.nl.

Dispensatieaanvraag 2015
Volgens het reglement kan er in uitzonderlijke gevallen dispensatie voor (een gedeelte van) de PE- punteneis worden aangevraagd. Indien dit voor u van toepassing is, moet u ervoor zorgen dat u dit tijdig aanvraagt volgens artikel 3.6 uit het reglement. Dispensatie kan tot uiterlijk één maand na afloop van de registratieperiode worden aangevraagd.

Introductie PE logo
Het NIPRA introduceert een eigen PE-logo voor geaccrediteerde opleiders en opleidingen. Voor u als professional is het dan nog makkelijker om NIRPA geaccrediteerde opleidingen en trainingen te herkennen. Het logo zal op korte termijn aan de opleiders worden gecommuniceerd.

Nirpa_PE_DEF

Opleiders en opleidingen
Sinds onze laatste nieuwsbrief zijn de volgende opleiders geaccrediteerd:
 VIA VERLAAN: www.viaverlaan.nl
NOCD: www.ncod.nl
 AFAS zal binnenkort een aantal trainingen aan de PE-kalender toevoegen www.afas.nl