WtoP (Polaris) sluit zich aan bij het NIRPA! – September 2014

1 september 2014 | Persbericht

nirpalogowtopLogo_PolarisPlus

 

 

De organisatie WtoP (Polaris) heeft zich als sponsor aan het NIRPA verbonden. Bovendien zijn alle bij WtoP gekwalificeerde salarisconsultants per 1 augustus j.l. collectief ingeschreven in de registers RSa/RPP van Stichting Nederlands Instituut van Payroll Accounting (NIRPA). Hierdoor zijn zij gerechtigd de erkende titel RSa/RPP te voeren.

Theo van der Wal (Directeur), WtoP BV:

“Ons motto is: ‘we maken waar wat we beloven.’ Om dit te realiseren hebben we deskundig personeel met vakkennis op het gebied van HR, salarisadministratie, personeelsplanning en urenverantwoording. Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij onze professionals. Door de collectieve NIRPA registratie van onze salarisconsultants waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening”.

WtoP B.V. is een organisatie bestaande uit gedreven ontwikkelaars, consultants en helpdeskmedewerkers, met een duidelijke focus op het ontwikkelen van innovatieve software oplossingen en het aanbieden van hoogwaardige dienstverlening op het HR- en Salarisvakgebied. Ons product Polaris is een volledig geïntegreerd webbased personeelsinformatie- en salarissysteem dat standaard als SAAS oplossing wordt geleverd. Polaris is ontwikkeld op basis van de meest actuele Microsoft standaarden en voldoet aan de meest recente eisen van een moderne personeels- en salarisadministratie. Het ondersteunt alle processen op het gebied van Salaris, HRM, personeelsplanning en urenverantwoording.

Door registratie geeft WtoP aan de visie en het kwaliteitswaarborg van het NIRPA te ondersteunen en te erkennen. De Permanente Educatie van de WtoP salarisprofessionals op het vakgebied van salarisadvies is bovendien door registratie geborgd. Inschrijving van de WtoP medewerkers is weer een verdere stap in de groei en erkenning van het NIRPA kwaliteitswaarborg voor Payroll Professionals.

Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nl info@nirpa.nl • T (033) 454 66 48
WtoP: www.wtop.nl • T (036) 535 72 90