Accreditatie

Voor wie
Elke opleider of organisatie die PE activiteiten aanbiedt die aansluiten bij het vakgebied, kan in aanmerking komen voor accreditatie. Onder PE activiteiten vallen activiteiten als trainingen, cursussen, seminars, webinars, e-learning en leergangen.

Opstarten aanmeldingsproces accreditatie
Bij interesse versturen wij de algemene informatie, waarna een gesprek kan worden ingepland. In dit kennismakingsgesprek wordt o.a. het aan te bieden aanbod besproken om te zien of dit in aanmerking kan komen voor accreditatie. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor vragen en toelichting.

Mocht je er voor kiezen om je aan te sluiten als opleider bij NIRPA, dan worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een accreditatieovereenkomst.

Toegevoegde waarde

 • Exposure door vermelding op de NIRPA website met logo en linkmogelijkheden naar de eigen website
 • Geaccrediteerd aanbod wordt indien gewenst opgenomen in onze PE kalender. Dit kun je aangeven in de aanvraag. De professional maakt veelvuldig gebruik van de PE kalender voor het kiezen van een PE activiteit. Het tijdig en volledig opvoeren van het aanbod zorgt voor maximale exposure.
 • Deelnemen aan de informatiemarkt en/of het aanleveren van promotiemateriaal voor in de congrestas tegen gereduceerd tarief ten opzichte van niet NIRPA relaties.
 • Promoten van aanbod op onze speciale aanbiedingenpagina.
 • Gebruik van NIRPA PE logo bij uitingen over het geaccrediteerde aanbod.

Accreditatievoorwaarden PE activiteit
Om geaccrediteerd te kunnen worden, is de PE activiteit

 • relevant voor het vakgebied.
 • qua niveau passend voor de doelgroep.
 • afgesloten met een gepersonaliseerd bewijs van deelname.
 • gegeven door een docent of gespecialiseerd gespreksleider.

Daarnaast moet bij aanvraag voor accreditatie altijd een gedetailleerd inhoudelijk programma met tijdsindeling (inclusief pauzetijden) worden aangeleverd.

Accreditatie
Puntentoekenning

 • Bij meer dan 25 deelnemers geldt de standaardnorm van 10 PE punten per effectief studie-uur.
 • Bij 25 of minder deelnemers geldt 15 PE punten per effectief studie-uur mits er voldoende interactie is. Anders geldt de standaardnorm van 10 PE punten per effectief studie-uur.
 • Voor een e-learning activiteit geldt de standaardnorm van 10 PE punten per effectief studie-uur.
 • Er wordt in de puntentoekenning onderscheid gemaakt tussen kennis- en vaardigheidspunten.

Geldigheidsduur

 • De accreditatie van een PE activiteit loopt tot het einde van het jaar.
 • Er kunnen binnen de accreditatieperiode uitvoeringen (data) worden toegevoegd zolang deze binnen accreditatieperiode vallen.
 • PE activiteiten en uitvoeringen voor het volgende jaar kunnen vanaf kwartaal 4 worden opgevoerd voor accreditatie.

Kwaliteitsborging
Om de kwaliteit van accreditatie en aanbod te borgen, voert het NIRPA waarnemingen uit.
Per registratiejaar worden er maximaal twee waarnemingen per opleider gepland bij, door het NIRPA aan te wijzen, PE activiteiten. De waarnemingen worden uitgevoerd door een lid van de commissie Evaluatie Permanente Educatie (CIE EPE).

Interesse?
Heb je interesse in het laten accrediteren van PE activiteiten en/of heb je vragen over accreditatie, neem dan contact op via accreditatiebureau@nirpa.nl.