Anderen over NIRPA

Simone Blankenstein(Resource Manager)
MERCES

De NIRPA registratie is voor ons een bevestiging en waardering voor onze salarisprofessionals en zorgt er tevens voor dat we ons dienstverleningsniveau op een constant en kwalitatief hoog niveau kunnen blijven bieden”.”
Cindey Ekkebus RPP (Market Practice Lead HRP Team)
TMF Group
“Global reach, local knowledge! TMF Group streeft naar een volledige waarborging in zijn services. Om de hoge kwaliteit te waarborgen aan onze HR & Payroll service klanten onderschatten wij niet wat er gevraagd wordt van onze payroll professionals. Door de met regelmaat veranderende wet- en regelgeving binnen ons vakgebied, vinden wij het belangrijk dat onze payroll professionals altijd up-to- date zijn. Wij willen onze payroll professionals stimuleren om zichzelf te blijven ontwikkelen en kennis op te doen. De keuze om ons collectief te registreren in het NIRPA register is daarbij een logisch gevolg.””
Michel Brouwer (Manager loonadministratie)
Scab accountants en adviseurs voor de bouw
““Als werkgever investeren wij blijvend in onze salarisprofessionals. Zowel op het gebied van loon- en bouwkennis als in de vaardigheden van onze mensen. Hiermee kunnen wij blijvend onze bouwklanten bijstaan met het juiste advies. De collectieve registratie NIRPA bevestigt dit nu en in de toekomst”. ”
Marcel van Bakel RPP (Coördinator HR Services)
CROP accountants & adviseurs
““Wij zien kwaliteit als basis voor de dienstverlening binnen CROP. Om kwaliteit te waarborgen is het zeker in ons vak nodig om je te blijven ontwikkelen en te scholen. Wij investeren dus graag in het kennisniveau van onze professionals. De collectieve inschrijving bij het NIRPA zorgt ervoor dat onze professionals hiervoor de handvatten krijgen door middel van permanente educatie. Wij dragen met deze inschrijving natuurlijk ook graag uit dat onze klanten de best mogelijke kwaliteit mogen verwachten van onze payroll professionals.” ”
René Pater (Fiscount Loonservice)
Fiscount Loonservice
““Bijblijven in het vak staat voorop. Als partner voor accountantskantoren weten we als geen ander dat een goede loonadministratie staat of valt met de kennis van de salarisprofessional. Permanente ontwikkeling en educatie is daar een onlosmakelijk onderdeel van. Deze erkende certificering waarborgt het hoge niveau van onze medewerkers en dienstverlening.”

Pascal Smits (directeur Salarispoint)
Salarispoint
““Bij Salarispoint zijn we trots op ons team, hun kennis, kunde én betrokkenheid. De NIRPA registratie onderstreept nog eens extra onze waardering voor het hoge kennisniveau van onze collega’s. Daarnaast is het een prikkel om actuele vakkennis bij te houden en sectortrends te volgen. Zo kunnen we (pro)actief onze klanten blijven adviseren en verder helpen op het gebied van salarisadministratie en HRM.””
Bob van Giesen (directielid Van Asselt)
Van Asselt adviseurs & accountants
“‘Door ons als Van Asselt aan te sluiten bij het NIRPA stimuleren we onze salarisadministrateurs nog meer om kennis op peil te houden. Dit zal ons team helpen om meer en meer richting een adviserende rol te gaan. Kennis en kwaliteit die ons team én de klant verdient!’”
Dino Rasmijn (directeur AIMS Improve)
AIMS Improve
““Ons doel is dat onze medewerkers expert worden en blijven in hun vakgebied Payroll. De collectieve inschrijving in het NIRPA register waarborgt het kennisniveau van onze consultants, die afkomstig zijn uit het vakgebied HR & Payroll. Dit maakt ze uitermate goede gesprekspartners en ervaringsdeskundigen voor onze klanten.” ”
Paul Schreurs (Manager Salaris Service)
Koenen en Co
““De wet- en regelgeving van het vakgebied van de salarisadministratie zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Koenen en Co staat voor kwaliteit in alle facetten van de dienstverlening. De certificering betekent een erkenning van de kwaliteiten van onze salarisprofessionals en we borgen op deze manier de permanente ontwikkeling en educatie die nodig is om onze klanten optimaal te blijven adviseren.” ”
Frans Kauffman (Hoofd RSM Loonadviesgroep)
RSM Loonadviesgroep
““RSM wil haar klanten de best mogelijk dienstverlening bieden. Kennis van onze professionals is daarbij dé belangrijke motor. Door ons aan te sluiten bij NIRPA en te voldoen aan de verplichte permanente educatie, maken wij zichtbaar dat klanten altijd de beste kwaliteit van onze loonadministrateurs kunnen verwachten.” ”
Bianca Dekker (HR Manager)
BCS HRM & Salarisadministratie
““Aansluiten bij Nirpa staat voor kwaliteit. Kennis is cruciaal om onze klanten goed te kunnen helpen. Daarnaast willen we de medewerkers een continu scholingsaanbod bieden, zodat ze altijd up-to-date zijn met betrekking tot veranderingen en nieuwe wetgeving. Fijn voor de medewerkers zodat ze zich continu kunnen ontwikkelen op hun vakgebied, prettig voor de klanten wanneer ze door vakkundige medewerkers worden geholpen. Net dat beetje meer!”

Herman de Jonge (CEO)
Software Gemak
“Met de collectieve NIRPA-registratie van Software Gemak faciliteren wij onze medewerkers met adequate en relevante kennis om de werkzaamheden rondom salarisadvies zo goed mogelijk uit te voeren. De kwaliteitswaarborg van het NIRPA sluit aan bij de eisen die Software Gemak stelt aan de dienstverlening, met name voor de collega’s van onze Managed Payroll Services. Als toonaangevende leverancier van salaris- en HR-software in Nederland houden we continu de ontwikkelingen op salaris- en HR-gebied in de gaten.””
Alexander van Kleij (directeur Werkgeversservice bij accon■avm)
accon■avm
“Ik zie de aansluiting bij het NIRPA als een compliment voor onze salarisadministrateurs. Ook werkt deze certificering als een extra stimulans, om onze kennis regelmatig te updaten volgens het principe van Permanente Educatie. Zo halen onze medewerkers nog meer uit hun werk én bereiken we het hoogste kwaliteitsniveau. Met als doel om onze klanten en hun onderneming verder te brengen. Een win-winsituatie!””
Patricia van Es oprichter PvExpert Personeelsverloning
PvExpert Personeelsverloning
“Salarisadministratie en alles wat daarbij hoort is een serieus te nemen vak en verdient de aandacht die het nodig heeft. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en daarom motiveren wij onze medewerkers zich continu te ontwikkelen en zorgen we ervoor dat ze goed zijn opgeleid. Door de collectieve registratie van onze salarisexperts waarborgen we de permanente educatie van onze medewerkers en laten we zien dat we ons werk serieus nemen.”
Danny Istha (Director Accounting and Outsourcing Services)
Mazars
“Met de collectieve registratie van onze payroll professionals bij het NIRPA en de bijbehorende verplichte permanente educatie geven wij invulling aan onze kwaliteitsvisie. Kwaliteit is wat u van ons bij de levering van al onze diensten mag verwachten en met deze registratie maken we dit zichtbaar voor onze stakeholders”
Christian Tijs (Directeur)
Qualiant
“Qualiant staat voor kwaliteit in haar dienstverlening voor het Onderwijs (PO en VO). Met de collectieve registratie bij het NIRPA en het volgen van Permanente educatie houden wij de kwaliteit en de kennis van onze salarisadministrateurs op peil.”
Roger Horz (Directeur)
PHOCUS B.V.
“PHOCUS B.V. vindt het zeer belangrijk dat salarisspecialisten beschikken over voldoende kennis over het complexe salarisvakgebied. Als specialist moet je in staat zijn je visie uit te dragen. Dit vraagt een kritische en flexibele opstelling. Om je status als specialist te borgen is permanente kennistoetsing en onderhouden van deze kennis van groot belang. Alleen zo blijf je de uiterst deskundige partner voor je directie en de medewerker.”
Roy Hulst (Directeur)
People & Payment
“Salarisadministratie wordt steeds complexer. Fiscale, sociale en arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving worden continu aangepast. Wij hebben al onze salarisadviseurs daarom collectief geregistreerd in het register van Stichting Nederlands Instituut van Payroll Accounting (NIRPA). Door de registratie bij het NIRPA tonen we aan dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen door middel van Permanente Educatie. Dit is belangrijk voor het uitoefenen van de functie en het garanderen van de kwaliteit.”
Sander Valkenburgh (Salarisadviseur)
Ruitenburg adviseurs & accountants
“Onze klanten moeten zich volledig kunnen focussen op hun core business en zich geen zorgen maken over een correcte salarisverwerking. Internationale klanten vragen steeds vaker hoe wij kunnen aantonen dat onze salarisadministrateurs voldoende gekwalificeerd zijn. Voor Ruitenburg adviseurs & accountants is het vanzelfsprekend om haar medewerkers continu bij te scholen met zowel interne als externe opleidingen en bijeenkomsten. De inschrijving in het NIRPA register betekent voor ons een bevestiging naar onze klanten dat wij het kennisniveau van onze salarisadministrateurs waarborgen. ”
Harry Berkvens (teamleider Expertiseteam Dienst Personeel en Organisatie)
Fontys Hogescholen
“Certificering betekent voor ons een onafhankelijke erkenning van de kwaliteit van het team Salarisadministratie. Wij zijn zeer verheugd over deze bevestiging. Tevens geven we hiermee meer structuur aan de continue ontwikkeling en bijblijven in de grote dynamiek van de professionele wereld van de salarisadministratie.”
Noortje Hendrikx (HR-manager)
TENTOO
“De NIRPA-certificering van onze salarisadministrateurs is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van onze organisatie, die dit jaar 25 jaar bestaat. Bij Tentoo werken salarisadministrateurs op het gebied van payroll en salarisadministratie. Door ons aan te sluiten bij het NIRPA, borgen wij de kwaliteit, vakkennis én vaardigheden van al onze payrollspecialisten. Dat is een belangrijke zekerheid voor onszelf én onze klanten.
Pim Stevens (Payroll Manager)
Essent
“In de afgelopen drie jaar heeft Essent hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering van haar administratieve HR processen inclusief de salarisadministratie. Dit heeft er toe geleid dat onze processen inmiddels voldoen aan de internationale kwaliteitsnorm ISAE 3402. Onze medewerkers hebben hier uiteraard een sleutelrol in gespeeld, waarin er onder andere ook een collectief opleidingstraject voor PDL is doorlopen. De certificering bij Nirpa was daarmee een logische volgende stap die overigens ook geïnitieerd is door een van onze ervaren payroll specialisten.
Dhr. G.J. Doms (Directeur)
Delta HR & Payroll
““Als dienstverlener staan we voor het toevoegen van actuele en relevante kennis en kunde op het gebied van salarisadministratie aan onze opdrachtgevers. Dit bouwen we nu uit met deze collectieve registratie van onze salarisprofessionals bij het NIRPA. Door deze certificering wordt de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening nog beter geborgd."”
Leon ter Voorde (directeur)
Dion Salarisbureau
“Dion Salarisbureau staat al tientallen jaren garant voor kwaliteit van haar dienstverlening op het gebied van salarisverwerking en –advies. Met de inschrijving in het NIRPA register onderstrepen wij het belang van het voortdurend opleiden en bijscholen van onze adviseurs. Zij vormen uiteindelijk de basis van een professionele dienstverlening aan onze klanten.”
Paul Vogels (Salarisadviseur)
Bol
“Bij Bol draait alles om goed ondernemerschap. Met een no-nonsense en oplossingsgerichte aanpak helpen we onze klanten hun ambities waar te maken. Deze toegevoegde waarde leveren kan alleen met echte professionals. Met de inschrijving in het NIRPA register onderstrepen wij het belang van kwaliteit en deskundigheid van onze medewerkers”
Guus Blommaert (bureaumanager)
Rijkse
“Onze klanten mogen vertrouwen op ons deskundig advies en begeleiding. De collectieve inschrijving in het NIRPA register is een waarborg voor het kennisniveau van onze adviseurs. Onze salaris professionals zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en zodoende in staat om onze klanten op een juiste wijze te adviseren en informeren”
Christa Heering (Oprichter)
Manager Up-to-date
“Manager Up-to-date en NIRPA staan beiden voor kwaliteit. De docenten van Manager Up-to-date hebben jarenlange ervaring in de advisering en uitvoering van diensten in de salarisadministratie, personeelszaken en management. Mede hierdoor slaat Manager Up-to-date een waardevolle brug tussen praktijk en educatie. Om deze kwaliteit van het vakgebied constant hoog te houden, adviseren wij onze cursisten zich aan te melden als lid van NIRPA.”
A. Karsseboom RPP (Mngr. Online Pers. Serv.desk)
BDO
“Binnen BDO staat de kwaliteit van onze dienstverlening hoog in het vaandel. Met de inschrijving wordt een extra kwaliteitsimpuls binnen de salarisadministratie gegeven. Bovendien past inschrijving bij het NIRPA in de functie-eisen die voor salarisadministrateurs bij BDO zijn opgesteld. De Talentacademie van BDO zorgt ervoor dat de salarisadministrateurs met het reguliere aanbod aan vaktechnische en vaardigheidstrainingen kunnen voldaan aan de permanente educatie.”
E. Snels (Mngr. Product Development & Consultancy)
Loket.nl
“Door de inschrijving in de registers van het NIRPA bouwt Loket.nl verder aan de kwaliteit van de geleverde ondersteuning.een robuuste applicatie gedragen door goed opgeleide professionals.”
Simon Spinder (Directeur)
Van Oers Accountancy & Advies
“De loonadviesmarkt is continue in ontwikkeling. Voor onze organisatie en professionals is het belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van deze ontwikkelingen. De inschrijving in het NIRPA register betekend dat de kwaliteit en het behoud daarvan bij ons centraal staan. Een belangrijke vervolgstap in de dienstverlening naar onze relaties.”
D. Heij (Mngr. Salaris- en Personeelsdienstverlening)
Baker Tilly
“De salarisadministrateurs van Baker Tilly nemen voor onze klanten dagelijks de zorg uit handen voor hun administratie en regelen een tijdige en foutloze salarisverwerking. Samen met onze klanten creëren wij een helder en efficiënt proces. Wij zorgen voor een naadloze aansluiting op de processen van onze klanten. Kwaliteit staat hierbij voorop. Onze professionals krijgen bij ons de ruimte voor opleidingen en vaktechnische cursussen; wij zijn hiervoor door het Nirpa gecertificeerd. Alle salarisadministrateurs staan ingeschreven in het Nirpa register.”
Jan Rijken ( Manager Adviesgroep Personeel & Salaris)
mth accountants & adviseurs
“De inschrijving van onze salarisadministrateurs en -adviseurs in het register van het NIRPA past perfect in onze transitie naar een adviesgerichte kennisorganisatie. De noodzaak om bij te blijven en vooruit te denken geldt ook voor payroll professionals. Daarbij past een aansluiting bij het NIRPA! Ook richting de mark geeft dit kwaliteit aan. En dat is natuurlijk uitermate belangrijk voor ons als professionele dienstverlener.”
Saskia van der Zande (Partner | Human Capital)
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
“Het credo van onze organisatie is: Quality in everything we do. Dat geldt ook voor onze medewerkers van de International Payroll Desk. Met de collectieve inschrijving van deze groep salarisadministrateurs bevestigen wij de boodschap dat kwaliteit en het behoud daarvan door permanente educatie bij ons centraal staan.”
A. Sipkema (Dir.) en R. van der Heijden (Dir. onderwijs)
a/s WORKS
“a/s WORKS heeft een salaristeam om trots op te zijn. Door de registratie bij het NIRPA laten we dit zien. Hiermee tonen we bovendien aan dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen door middel van Permanente Educatie. Dit is belangrijk voor het uitoefenen van de functie en het garanderen van de kwaliteit.”
Koert van Loon (Directeur)
Incomme
“Onze consultants onderscheiden zich in de markt door een zeer diepgaande pakketkennis, gecombineerd met een jarenlange praktijkervaring op het gebied van personeels- en salarisadministraties. Door een collectieve registratie bij het NIRPA en het volgen van Permanente educatie houden wij de kwaliteit en de kennis van hen op peil.”
Theo van der Wal (Directeur)
Polaris Software
“Ons motto is: ‘we maken waar wat we beloven.’ Om dit te realiseren hebben we deskundig personeel met vakkennis op het gebied van HR, salarisadministratie, personeelsplanning en urenverantwoording. Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij onze professionals. Door de collectieve NIRPA registratie van onze salarisconsultants waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening.”
Rob van Doorn (Algemeen directeur)
ADVADO
“Klanten van ADVADO Salarisverwerking moeten kunnen vertrouwen op een deskundige begeleiding en advies van onze medewerkers. Om dit te kunnen realiseren volgen onze medewerkers jaarlijks diverse cursussen/seminars. Een logisch gevolg van dit beleid is het inschrijven in het NIRPA register.”
Francois van Langevelde (Vennoot/HRM specialist)
Brouwers Accountants en Adviseurs
“Het gaat al lang niet meer over alleen de salarisberekeningen. Het gaat om meer dan alleen het verstrekken van gegevens. De keiharde conclusie moet getrokken worden dat communicatie en inzicht in feite de ‘hartslag’ van uw organisatie is en gewoonweg nodig is om goed te kunnen functioneren. Communicatie als overdracht van gegevens en informatie, ten behoeve van het vervullen van functies in uw organisatie, leidt immers rechtstreeks tot verbeteringen waardoor u de voorsprong op uw naaste concurrent kunt behouden. De inschrijving in het NIRPA register geeft aan dat onze medewerkers sowieso voldoen aan de minimum eis en zich elk jaar weer bijscholen door de vele mogelijkheden van opleidingen en trainingen. De collectieve inschrijving van onze mensen welke betrokken zijn bij het proces van salarisverwerking en –adviseren draagt mede bij aan de kwaliteit welke wij willen uitstralen.”
Fernando van Brero (Manager Customer Service)
Visma
“Het realiseren van een vlekkeloze personeels- en salarisadministratie is voor Visma het belangrijkste uitgangspunt. Daarvoor verstrekken wij flexibele en professionele HR- en salarissoftware. Ondersteuning op basis van direct toepasbare kennis en vaardigheden is hierbij uiteraard onmisbaar. Bij Visma wordt daarom uitgebreid geïnvesteerd in het kennisniveau van onze consultants en vakspecialisten. Dankzij permanente educatie die behoort bij de collectieve NIRPA registratie zijn onze klanten gegarandeerd van het hoogst mogelijke serviceniveau. Zo leveren wij wat u van ons mag verwachten; en meer”