Toetredingsprocedure

Je bent al minstens 3 jaar aantoonbaar werkzaam in het vakgebied payroll. Je denkt te beschikken over de benodigde competenties en vaardigheden voor het vakgebied maar helaas ben je niet in het bezit van het diploma PDL® of VPS®. Als je wil laten vaststellen of je in aanmerking komt voor NIRPA certificering kan dat door de toetredingsprocedure.

Via de toetredingsprocedure is het mogelijk om je kennis en ervaring als salarisprofessional, met als uitgangspunt het NIRPA beroepscompetentieprofiel, te laten beoordelen. De rapportage van de toetredingsprocedure geeft uitsluitsel of je inderdaad minimaal op PDL niveau werkzaamheden uitvoert. De rapportage van de procedure zal aangeven of je wel of niet voor het register gekwalificeerd bent, en zo ja, voor welk register (RSa of RPP).

De kosten voor de toetredingsprocedure bedragen € 620,-

De toetredingsprocedure wordt door een extern, daartoe erkend bureau uitgevoerd. Dit is Bureau STERK.

Meer informatie is te vinden op de site van Bureau STERK of ga direct naar de informatie over de Toetredingsprocedure.

Direct aanmelden kan hier.

NIRPA Branchestandaard EVC-procedure

Naast de toetredingsprocedure bestaat er ook nog een uitgebreide erkende NIRPA branchestandaard EVC procedure op het vakgebied payroll. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Deze EVC procedure is bedoeld om, naast het bepalen of je in aanmerking komt voor inschrijving in een van de registers, een breder persoonlijk ontwikkelplan weer te geven voor toekomstige doorontwikkeling van je vaardigheden.

Meer informatie over de NIRPA Branchestandaard EVC-procedure vind je hier: Evaluatie Verworven Competenties (EVC) – NIRPA