Richtsnoeren AVG

NIRPA, NBA, NOB, Novak en RB publiceren richtsnoeren AVG

Het NIRPA heeft vandaag samen met de NBA, NOB, Novak en het RB richtsnoeren in het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) gepubliceerd. Dit naar aanleiding van de vele vragen die de betrokken organisaties hebben ontvangen. Met deze richtsnoeren worden handvatten gegeven aan de leden om zo hun verplichtingen in het kader van deze wetgeving beter in te kunnen vullen.
Het NIRPA heeft zich voor deze richtsnoeren vooral gericht op de rol van de salarisprofessionals.

Sinds 25 mei 2018 geldt de AVG binnen alle lidstaten van de EU. In Nederland geldt naast de AVG ook de Uitvoeringswet AVG. Omdat ook belastingadviseurs de regels van de AVG en UAVG moeten naleven, moeten zij onder andere bepalen of zij voor hun diensten handelen als verwerker of als verwerkingsverantwoordelijke. De verschillende rollen brengen immers verschillende verplichtingen met zich mee. De richtsnoeren zijn een handreiking om die rol te bepalen. Desondanks is het essentieel dat adviseurs iedere specifieke situatie afzonderlijk beoordelen.

De juiste vaststelling of men verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is, is essentieel, omdat de AVG voorschrijft hoe je in beide rollen dient te handelen, bijvoorbeeld in het kader van een datalek. Ook bepaalt de rolverdeling of er een verwerkersovereenkomst met de cliënt moet worden gesloten. Dit geeft ook duidelijkheid voor de cliënten van accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals. Afhankelijk van het type dienstverlening, is deze overeenkomst in veel gevallen niet van toepassing.

We ontvangen graag via info@nirpa.nl uw feedback op de gepubliceerde richtsnoeren. Uw feedback is belangrijk om de richtsnoeren in de toekomst, waar nodig , verder te kunnen verbeteren.