Opleidingshuis

Het opleidingshuis geeft u inzicht in de opleidingen die dienen te worden gevolgd om in een van de registers van het NIRPA te worden ingeschreven. Het opleidingshuis geeft daarnaast een overzicht van opleidingen die naast  of in vervolg op de verplichte opleidingen kunnen worden gevolgd om uw kennis te verbreden en te verdiepen.

De opleidingen in dit opleidingenhuis dekken ieder meerdere competenties zoals opgenomen in het beroepsprofiel af . Het beroepsprofiel is onderdeel van de Beroepscode van het NIRPA