Reglement en logo gebruik

Reglement

Download hier het reglement 2019

Logo gebruik

RPP en RSa logo
Het RPP en RSa logo mogen alleen gebruikt worden door bij het NIRPA in één van de registers ingeschreven
payroll professionals met vermelding van de persoon die is ingeschreven en de bijbehorende titel RPP of RSa.

rpp_groot_150x94  RSa_groot_150x94

NIRPA logo
Het NIRPA logo mag alleen worden gebruikt door organisaties in media uitingen, websites en/of andere publicaties als er
sprake is van een collectieve inschrijving van alle daartoe gekwalificeerde medewerkers binnen die organisatie.

Nirpa_groot_150x94

PE-logo
Het NIRPA heeft een PE-logo voor geaccrediteerde opleiders en opleidingen geïntroduceerd.
NIRPA geaccrediteerde opleidingen en trainingen zijn aan dit logo te herkennen.

Bij oneigenlijk gebruik van titels en logo’s zal het NIRPA de betrokken partij(en) aanspreken en een beroep doen op het Burgerlijk Wetboek, artikel 6:194-196 inzake misleidende en vergelijkende reclame.