Reglement en logo gebruik

Reglement

Download hier het reglement 2024

Download hier het reglement 2023

Logo gebruik

RPP en RSa logo
Het RPP en RSa logo mogen alleen gebruikt worden door bij het NIRPA in één van de registers ingeschreven
payroll professionals met vermelding van de persoon die is ingeschreven en de bijbehorende titel RPP of RSa.

 

NIRPA logo
Het NIRPA logo mag alleen worden gebruikt door organisaties in media uitingen, websites en/of andere publicaties als er
sprake is van een collectieve inschrijving van alle daartoe gekwalificeerde medewerkers binnen die organisatie.

PE logo
NIRPA geaccrediteerde activiteiten zijn te herkennen aan dit NIRPA PE logo.

Bij oneigenlijk gebruik van titels en logo’s zal het NIRPA de betrokken partij(en) aanspreken en een beroep doen op het Burgerlijk Wetboek, artikel 6:194-196 inzake misleidende en vergelijkende reclame.