Beroepscompetentieprofiel en gedragscode

De NIRPA beroepscode geldt sinds 1 januari 2014 voor de bij het NIRPA geregistreerde Payroll Professionals. Per 1 januari 2018 is dit gewijzigd in het Salarisprofessional Beroepscompetentieprofiel.
Men moet er van verzekerd kunnen zijn dat de NIRPA-geregistreerde Payroll Professional op de hoogte is van alle relevante
zaken zoals actuele wet- en regelgeving met betrekking tot het verwerken van salarissen. Ook moet men de garantie hebben dat
activiteiten en diensten professioneel, integer en vertrouwelijk worden uitgevoerd.

Download hier het Beroepscompetentieprofiel 2022

Download hier de Samenvatting van het Beroepscompetentieprofiel 2022

Download hier de Gedragscode