EVC procedure

Gelet op de eisen die door NIRPA worden gesteld voor de toelating tot het register salarisadministrateur respectievelijk payroll professional is het door NIRPA ontwikkelde “Beroepscompetentieprofiel voor de salarisadministrateur” als branchestandaard aangemerkt. Bij de EVC-procedure voor toelating van beroepsbeoefenaren tot de registers Salarisadministrateur (RSa) en Payroll Professional (RPP) is gebaseerd en herleidbaar naar de door de beroepsbeoefenaren uit te voeren beroepstaken. Deze zijn inclusief de benodigde competenties met bijbehorende prestatie indicatoren en resultaatgebieden zoals die zijn vastgelegd in het beroepscompetentieprofiel voor de salarisadministrateur en de gedrags- en beroepscode van NIRPA.
De beoordelingsstandaard is hierbij tevens gebaseerd op de eindkwalificaties van de voor het vakgebied voor de betreffende beroepsgroep relevante opleidingen

Voor informatie over het opstarten van de EVC procedure kunt u contact opnemen met het NIRPA secretariaat.

De kosten van de EVC procedure zijn € 295,00 exclusief BTW en inclusief het assessment gesprek.