EVC procedure

EVC-procedure

In samenwerking met het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) is door Doceo een branche erkende EVC procedure ontwikkeld die kan leiden tot inschrijving in één van de NIRPA-registers.
Gelet op de eisen die door NIRPA worden gesteld voor de toelating tot het register salarisadministrateur respectievelijk payroll professional is het door NIRPA ontwikkelde “Beroepscompetentieprofiel voor de salarisadministrateur” als branchestandaard aangemerkt. Bij de EVC-procedure voor toelating van beroepsbeoefenaren tot de registers Salarisadministrateur (RSa) en Payroll Professional (RPP) wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsinstrumentarium waarmee de leerresultaten van de kandidaten inzichtelijk kan worden gemaakt en gevalideerd kan worden. De hierbij gehanteerde norm is gebaseerd en herleidbaar naar de door de beroepsbeoefenaren uit te voeren beroepstaken. Deze zijn inclusief de benodigde competenties met bijbehorende prestatie indicatoren en resultaatgebieden zoals die zijn vastgelegd in het beroepscompetentieprofiel voor de salarisadministrateur en de gedrags- en beroepscode van NIRPA.
De beoordelingsstandaard is hierbij tevens gebaseerd op de eindkwalificaties van de voor het vakgebied voor de betreffende beroepsgroep relevante opleidingen. De EVC procedure bestaat uit een digitale assessment en een assessment gesprek.

Het digitale assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

A. Een intakeformulier
B. Het talentenmotivatie assessment
C. Een 0o competentiescan
D. De cognitieve capaciteiten test.

De rapportage van de digitale dient als uitgangspunt voor het assessment gesprek.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het NIRPA secretariaat of
via: http://doceo.nl/online-instrumenten-evc-procedure-nirpa/ . U kunt zich rechtstreeks via Doceo aanmelden voor de EVC.

De kosten van de EVC procedure zijn € 295,00 exclusief BTW en inclusief het assessment gesprek