Evaluatie Verworven Competenties (EVC)

NIRPA Branchestandaard EVC-procedure
Je bent al jarenlang werkzaam in het vakgebied payroll, beschikt over de benodigde competenties maar niet over het juiste diploma, bijvoorbeeld PDL of VPS. Via de nieuwe EVC-procedure is het mogelijk om je kennis en ervaring als salarisprofessional aan de hand van de NIRPA branchestandaard zichtbaar te maken en te laten valideren.

EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Aan de hand van de NIRPA branchestandaard kun je via de EVC-procedure jouw ontwikkeling binnen het vakgebied zichtbaar maken en aantonen dat je over de kennis, vaardigheden en houding beschikt die hoort bij het beroepscompetentieprofiel van salarisprofessional.

De ervaren professional met minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring maar zonder diploma krijgt na afronding van EVC-procedure de mogelijkheid registratie in het NIRPA register aan te vragen.

Kwaliteitsborging
Annie Kempers-Warmerdam, Directeur-Bestuurder Stichting Examenkamer – Nationaal Kenniscentrum EVC: “De EVC branchestandaard voor salarisprofessionals is een mijlpaal voor het werkveld. Met deze EVC-procedure neemt NIRPA het initiatief voor de beroepsgroep, door de kennis en vaardigheden van professionals te toetsen via de onafhankelijke en door de overheid erkende NIRPA beroepscompetentieprofiel EVC-Procedure”.

De EVC procedure wordt door een extern, daartoe erkend bureau uitgevoerd. Dit is Bureau STERK.

Meer informatie is te vinden op de site van Bureau STERK of direct naar de informatie over het EVC traject.

Direct aanmelden kan hier.