Trendonderzoek Salarisprofessionals 2023 – Salarisprofessionals worstelen met complexe overheidsinformatie rondom nieuwe wet- en regelgeving

26 september 2023 | Persbericht

De informatievoorziening vanuit de overheid over wijzigingen in wet- en regelgeving wordt door salarisprofessionals als onvoldoende ervaren in de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo geeft 80% aan dat de communicatie over het Besluit inkomstenverhouding (IKV) matig of onvoldoende is. Meer dan de helft (53%) is ontevreden over de verstrekte informatie over de aanpassingen in de werkkostenregeling (WKR). Daarnaast geeft 73% van de salarisprofessionals aan dat WKR redelijk complex of complex uit te voeren is. Terwijl deze zo’n 8 jaar geleden geleden in het leven is geroepen als een eenvoudige en eenduidige regeling voor verstrekkingen en vergoedingen.

Dat blijkt uit het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2023 van het NIRPA, uitgevoerd door Performa Uitgeverij en Berenschot. Aan de zevende editie van dit onafhankelijke onderzoek deden 1.030 salarisprofessionals mee. Alle onderzoeksresultaten worden gepresenteerd op het NIRPA Congres voor payroll professionals op 3 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht.

Besluit inkomstenverhouding (IKV)
De Belastingdienst heeft in april 2021 het Besluit inkomstenverhouding gepubliceerd. Hoewel de regels in het Besluit een weerspiegeling zijn van de huidige regels, zijn er enkele aanpassingen gedaan. Het merendeel van de salarisprofessionals is op de hoogte van deze wijzigingen. Bijna de helft van de salarisprofessionals verwacht dat dit veel invloed gaat hebben op de salarisadministratie.

Toch geeft ook nog 16% van de respondenten aan niet op de hoogte te zijn van de aanpassingen. De verklaring hiervoor kan gezocht worden in het feit dat de informatievoorziening door acht op de tien als matig of onvoldoende wordt beschouwd.

Niet zo eenvoudig
De WKR lijkt in de praktijk niet zo eenvoudig en eenduidig als dat bij de introductie de bedoeling was. Bijna driekwart geeft aan dat het een redelijk complexe of complexe regeling is. Slechts 2% van de respondenten geeft hierbij aan dat de informatievoorziening vanuit de overheid over aanpassingen in de regeling goed is. De beroepsgroep vindt het moeilijk te bepalen welke vergoedingen er wel en niet onder vallen. 85% van de salarisprofessionals heeft hier soms of vaak moeite mee. Met 75% wordt het steeds vaker voorkomende individuele keuzebudget als het lastigst ervaren bij de uitvoering van de WKR. Het bedrijfsfeest en de fiets van de zaak volgen met respectievelijk 30% en 22% op de tweede en derde plaats.

Geringe impact
Het merendeel (53%) van de salarisprofessionals is nog niet bezig met de voorbereiding op de stelselwijziging als gevolg van het dit jaar gesloten pensioenakkoord. Bij bijna een kwart (24%) van de beroepsgroep staat het dit jaar wel op de agenda en zo’n 15% was al langer bezig met de op komst zijnde pensioenhervorming. Zo’n 63% verwacht overigens dat de vele wijzigingen slechts een geringe impact op hun eigen werkzaamheden hebben. Toch is er ook een groep van 26% die voorspelt dat het juist een grote impact gaat hebben.