Leon ter Voorde (directeur)

Leon ter Voorde (directeur)
Dion Salarisbureau
“Dion Salarisbureau staat al tientallen jaren garant voor kwaliteit van haar dienstverlening op het gebied van salarisverwerking en –advies. Met de inschrijving in het NIRPA register onderstrepen wij het belang van het voortdurend opleiden en bijscholen van onze adviseurs. Zij vormen uiteindelijk de basis van een professionele dienstverlening aan onze klanten.”