Nieuwsbrief december 2023

19 december 2023 | Nieuwsbrief

Afsluiting 2023 en op naar 2024

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar een korte terugblik op 2023 en vooruitblik op 2024.

Mijlpaal: 2500e salarisprofessional ingeschreven in NIRPA register

Pascal Nuijten is de 2500-ste salarisprofessional die ingeschreven is in het register van NIRPA. De loonadministrateur van Van Oers Accountancy & Advies mag vanaf heden de titel Register Salarisadministrateur (RSa) voeren. Hiermee groeit ook de bekendheid en erkenning van NIRPA in de markt. Lees hier het persbericht.

NIRPA Congres 2023

Op 3 oktober vond in de Jaarbeurs Utrecht, in samenwerking met hoofdsponsor Incomme, het NIRPA congres voor Salarisprofessionals plaats. Dit jaar voor het eerst met een in the round opstelling in de Polar zaal, waardoor er geen 500, maar liefst 600 deelnemers aanwezig konden zijn.

Met 600 deelnemers, 25 informatiestands, 2 plenaire sessies, 5 verschillende break-sessies, volop mogelijkheden tot netwerken en een gemiddelde waardering van een 7.8, kijken wij terug op een geslaagde dag.

Bekijk hier de sfeerimpressie

Commissie programma NIRPA Congres 2024

Wil jij meedenken over de invulling van het NIRPA Congres 2024? Meld je dan nu aan.

Graag nodigen wij geregistreerde professionals uit om mee te denken over de invulling van het congres 2024. Heb je ideeën over onderwerpen en wil je meepraten over de invulling van de sessies van het volgende NIRPA Congres, meld je dan aan. Er wordt eenmalig een bijeenkomst van 2 uur georganiseerd op een nader te bepalen datum. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers.

Aanmelden voor deze commissie kan tot en met 17 januari 2024 via info@nirpa.nl onder vermelding van ‘aanmelding cie programma NIRPA Congres 2024’.

Nieuwe medewerker

Wij zijn blij te kunnen melden dat vanaf 1 januari 2024 Annemieke Pouw het Registerbureau van NIRPA komt versterken.

In de volgende nieuwsbrief zal zij zich kort voorstellen.

Wijzigingen reglement

Per 1 januari 2024 gaat het nieuwe reglement in. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die met name te maken hebben met het opvoeren van PE. Als je in 2024 voor het eerst weer inlogt in je Mijn NIRPA account, zul je eerst akkoord moeten geven op het nieuwe reglement, voordat je verder kunt.

De wijzigingen worden binnenkort in een separaat bericht gestuurd naar alle geregistreerde professionals.

Nieuwe collectief geregistreerde organisaties

In het afgelopen kwartaal is de volgende organisatie collectief aangesloten bij het NIRPA:

  • Sigma Personeelsdiensten

Bij een collectief aangesloten organisatie zijn alle salarisprofessionals geregisteerd. De registratie kan plaats vinden op basis van het diploma  PDL® of VPS® of middels de toetredingsprocedure. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze relatiemanager Marcel Dix (marcel.dix@nirpa.nl).

Nieuw aangesloten opleiders

SkillsTown en Salure Academy

En eerder dit jaar zijn aangesloten:
Puur Salaris en Vereniging PSHR

NIRPA Certificaat – Openbaar register

Vanaf het registratiejaar 2024 worden certificaten alleen nog op verzoek vrijgegeven.

NIRPA geregistreerde professionals zijn terug te vinden in het Openbaar register, tenzij in het Mijn NIRPA account is aangegeven dat de gegevens niet getoond mogen worden.

Aanmeldingen waarnemers commissie EPE

Na de oproep in de nieuwsbrief van september 2023 hebben we enkele aanmeldingen ontvangen. Met de groei van NIRPA en daarmee ook het aantal geaccrediteerde opleiders, zijn ook meer waarnemers nodig.

We nodigen je van harte uit om te reageren op onderstaande oproep.

Het hele jaar door vinden er waarnemingen plaats bij geaccrediteerde activiteiten door leden van de commissie EPE (Evaluatie Permanente Educatie). Met deze waarnemingen houdt het NIRPA zicht op de kwaliteit van het geaccrediteerde aanbod. 

Ben jij werkzaam in het salarisvak en vind jij de kwaliteit van scholing net zo belangrijk als wij? Meld je dan aan als waarnemer voor NIRPA. Meer informatie via info@nirpa.nl.

Vakgroepen

Uitkomst Enquête NIRPA vakgroepen en vervolgstappen

Uit de recent gehouden enquête onder NIRPA geregistreerden blijkt dat maar liefst 94% van de 218 respondenten het oprichten van NIRPA Vakgroepen een goed idee vindt. Graag informeren we je in dit nieuwsbericht over dit initiatief van NIRPA dat tijdens het NIRPA congres onlangs werd gepresenteerd.

Het faciliteren van het verbinden van salarisprofessionals vanuit het NIRPA om kennis en ervaring te delen is een belangrijk speerpunt om aanvullende toegevoegde waarde te creëren voor NIRPA geregistreerde salarisprofessionals. Deze NIRPA Vakgroepen kunnen een bijdrage leveren aan de invulling van dit speerpunt.

Kort na het NIRPA congres heeft NIRPA, zoals aangekondigd, een enquête gehouden onder de aangesloten professionals. De uitkomsten van deze enquête bevestigen het beeld van het NIRPA dat het initiatief voor de NIRPA Vakgroepen breed wordt omarmd:

Vanuit NIRPA gaan we nu vervolgstappen zetten om dit initiatief concreet invulling te geven. Doelstelling is om in het tweede kwartaal van 2024 de eerste vakgroep van start te laten gaan. Deze eerste vakgroep zal zich gaan richten op wet- en regelgeving – en de impact op de werkzaamheden van de salarisprofessional. Dit is een onderwerp dat veel – zo niet alle – geregistreerden raakt, aanspreekt en vaak is genoemd als onderwerp in de enquête.

Een online kick-off meeting staat gepland voor 6 februari 2024 van 10:00 uur tot 11:30 uur.
Ben je geïnteresseerd om mee te praten over de invulling van deze vakgroep, meld je dan aan voor deze online bijeenkomst. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@nirpa.nl. Hopelijk zien wij jou dan bij de online kick-off meeting.

Bureau Financieel Toezicht – Wwft

Naar aanleiding van de notitie ‘Bureau Financieel Toezicht: Salarisadministratie en Wwft’ zijn er vragen binnengekomen en voorgelegd aan BFT.

BFT heeft deze vragen beantwoord. De vragen en antwoorden zijn hier terug te lezen.

SPAWW

Vanuit Stichting PAWW is de volgende mededeling ontvangen, die wij graag met onze relaties delen:

Verlaging PAWW-bijdragepercentage: van 0,15% in 2023 naar 0,08% in 2024
Komend jaar gaat het bijdragepercentage met bijna 50% omlaag. Al een tijd is de werkloosheid laag en is de werkloosheid ook lager dan vooraf verwacht. Voor de komende jaren voorziet het CPB een licht oplopende werkloosheid, maar die blijft vooralsnog laag. Dit alles leidt tot het besluit om de premiebijdrage te verlagen van 0,15% voor 2023 naar 0,08% per 1-1-2024.

Bij de berekeningen van de verwachte inkomsten en uitgaven is rekening gehouden met de stand en verwachte ontwikkelingen in de economie én de gezonde financiële posities van het PAWW-fonds.

Wijzigingen tijdig doorvoeren
Voor salarissoftwarebedrijven is het van belang dat zij de aanpassingen ruim voor 1 januari 2024 doorvoeren in hun software. Daarnaast zijn werkgevers verantwoordelijk voor de juiste aangifte op basis van het nieuwe bijdragepercentage vanaf januari 2024. Dit geldt ook voor de administratiekantoren die PAWW-werkzaamheden uitvoeren voor werkgevers.

Het bestuur zal in de zomermaanden van 2024 de situatie opnieuw beoordelen ten behoeve van het bijdragepercentage voor 2025.

Fijne Feestdagen!

Namens het NIRPA Team wensen wij je Fijne Kerstdagen en een mooi 2024!