Nieuwsbrief juni 2022

30 juni 2022 | Nieuwsbrief

Terugblik Payroll Praat!

Payroll Praat! 2022
Op 10 mei vond in het Muntgebouw te Utrecht de Netwerkbijeenkomst Payroll Praat! plaats. Het was een leuke en leerzame editie. Uit de algemene evaluatie blijkt dat de sprekerssessie goed gewaardeerd werd door de bezoekers.
Bekijk hier de sfeerimpressie

NIRPA Congres 2022

13 september te Utrecht
Op 13 september a.s. is het zover, dan organiseren wij weer, in samenwerking met hoofdsponsor BCS, hét NIRPA congres voor Salarisprofessionals!
Naast het ontmoeten van collega’s wordt je bijgepraat over de inkomstenverhouding (IKV), internationale arbeidskrachten, de rol van de salarisprofessional bij duurzame inzetbaarheid en nog veel meer.
Let op! Tot en met 30 juni geldt voor NIRPA geregistreerde professionals een vroegboekkorting.
Klik hier voor meer informatie over het NIRPA Congres 2022

SPAWW

NIRPA blijft na de twee eerdere rondetafelgesprekken in overleg met SPAWW. Dit jaar zal SPAWW ook weer op het NIRPA congres aanwezig zijn op de informatiemarkt. Een goede gelegenheid om vragen voor te leggen en in gesprek te gaan.
Via de website van SPAWW is het mogelijk je te abonneren op de SPAWW nieuwsbrief.
Nieuwsbrief inschrijven | SPAW

Je kunt je ook inschrijven voor de Bestuurs Update, ga hiervoor naar spaww.nl. Hierin lees je informatie waarmee de Stichting werkgevers, administrateurs, werknemers/deelnemers en sociale partners op de hoogte houdt over haar bezigheden.

Nieuwe collectief geregistreerde organisaties

In de afgelopen maanden zijn de volgende organisaties collectief aangesloten bij het NIRPA:

  • Alfa Salaris & Personeel
  • WEA Deltaland

Halfjaarlijkse bijeenkomst Commissie Evaluatie Permanente Educatie

Op 14 mei j.l. kwam de Commissie Evaluatie Permanente Educatie bijeen. De door waarnemers uit deze commissie bijgewoonde PE sessies zijn besproken. De commissie heeft als doelstelling te monitoren dat criteria, die zijn vastgesteld door het NIRPA accreditatiebureau voor accreditatie van PE, worden nageleefd. Hierbij gaat het o.a. over inhoud, niveau en manier van overbrengen van de vakinhoudelijke kennis of vaardigheid. De waardering was over het algemeen voldoende of goed, als een rapportage en de bespreking in de commissie daartoe aanleiding geeft wordt deze met opleiders besproken.

De aanwezige leden van de Commissie Evaluatie Permanente Educatie

Commissie kwaliteitsborging

De commissie kwaliteitsborging NIRPA (KBN) kwam op 20 juni bij elkaar voor halfjaarlijks overleg. In het kader van de kwaliteitsborging waar NIRPA voor staat, houdt de commissie zich o.a. bezig met naleving en aanpassingen van het reglement en Permanente Educatie.

Accreditatiebureau Tips & Tricks

Wijziging e-mailadres accreditatiebureau
Het e-mailadres van het accreditatiebureau is gewijzigd.
Het nieuwe e-mailadres is accreditatiebureau@nirpa.nl.

Berichten naar het oude e-mailadres accreditaties@nirpa.nl worden vooralsnog doorgestuurd.

Belang juiste documenten bij aanvraag
In de nieuwsbrief van maart hebben we het belang genoemd van het opvoeren van de juiste documenten bij een aanvraag. Misschien dus al bekend, maar graag brengen we het ook deze keer nog even onder de aandacht.

Een juist opgevoerde aanvraag zorgt voor een snelle afhandeling en voorkomt teleurstelling!

Voor Scholing niet vooraf geaccrediteerd voeg je een geldig persoonlijk bewijs van deelname toe én een programma met tijdsindeling (inclusief pauzetijden) verstrekt door de opleider.

Zonder de juiste documenten kan een aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Vooraf geaccrediteerd aanbod in PE kalender
Naast het niet vooraf geaccrediteerde aanbod, kun je natuurlijk ook kiezen voor het aanbod uit de PE kalender. In de PE kalender staan activiteiten die opleiders vooraf door ons hebben laten accrediteren.

Nirpa gebruikt voor deze accreditatie de standaardnorm van 10 punten per effectief studie-uur bij meer dan 25 deelnemers. Bij een vooraf vastgesteld maximaal aantal van 25 deelnemers wordt de factor 1,5 toegepast en worden er 15 punten per effectief studie-uur toegekend.

Let er op dat ook bij een activiteit uit de PE kalender een persoonlijk bewijs van deelname moet worden toegevoegd.

Meer informatie over PE kun je vinden in het NIRPA reglement.
Heb je vragen dan kun je ons uiteraard ook mailen. Voor vragen over PE en accreditatie mail je naar accreditatiebureau@nirpa.nl.
NIRPA reglement