Trendonderzoek Salarisprofessionals 2023 – Kunstmatige intelligentie biedt salarisprofessionals meer ruimte voor adviesrol

12 september 2023 | Persbericht

Waar in andere beroepsgroepen kunstmatige intelligentie (AI) vaak als een bedreiging wordt ervaren, zien salarisprofessionals het als kans. Het verwerken van mutaties is nog steeds de taak waar zij de meeste tijd aan kwijt zijn. Uit het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2023 blijkt dat verwacht wordt dat juist deze taak overgenomen wordt door AI. “Dat geeft ruimte voor de adviesrol die in toenemende mate van de salarisprofessional wordt verwacht”, aldus Marcel van der Sluis, directeur van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). Negen op de tien maakt zich dan ook geen zorgen om de automatisering van zich herhalende taken zoals het verwerken van mutaties.

Het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2023 werd in opdracht van het NIRPA uitgevoerd door Performa Uitgeverij en Berenschot. Aan de zevende editie van dit onafhankelijke onderzoek deden 1.030 salarisprofessionals mee. Alle onderzoeksresultaten worden gepresenteerd op het NIRPA Congres voor salarisprofessionals op 3 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht.

Functie complexer
Ongeveer de helft van de salarisprofessionals (49%) verwacht dat de uitvoering van werkzaamheden verandert en het takenpakket wordt uitgebreid. Bijna drie op de vier (72%) verwacht dat door de toename van advieswerkzaamheden het werk de komende drie jaar complexer wordt. De verzwaring van de functie wordt voornamelijk veroorzaakt door de verdere toename van de advieswerkzaamheden. Wat opvalt is dat salarisprofessionals in organisaties met een personele omvang van meer dan 1.000 fte hier al meer tijd aan besteden dan hun collega’s in kleinere organisaties. In grotere organisaties wordt minder tijd besteed aan het verwerken van mutaties. Veelal komt dit omdat zij de financiële middelen hebben om te investeren in geavanceerde salaris- en HR-systemen en salarisgerelateerde processen zijn geautomatiseerd.

Werkdruk toegenomen
De verwachte verzwaring van het werk komt bovenop de toegenomen werkdruk. Deze steeg met 16% ten opzichte van 2021. De werkdruk wordt door vier op de tien als een knelpunt gezien terwijl de gemiddelde omvang van de salarisadministratie tussen 2021 en 2023 van 1,5 fte is toegenomen tot 2,3 fte. Hoewel de meerderheid (58%) nog wel aangeeft dat de personele omvang toereikend is, is het percentage beduidend lager dan in 2021 (72%). Twee jaar geleden was er in 24% van de gevallen sprake van onderbezetting. In 2023 is dat toegenomen tot 38%.

Menselijke expertise
De beroepsgroep staat positief tegenover de kansen die AI met zich meebrengt. Zo verwacht 43% dat het verwerken van de mutaties – waar het gros van de salarisprofessionals de meeste tijd aan besteed – volledig geautomatiseerd wordt. Hierdoor ontstaat meer tijd voor advieswerkzaamheden. “Adviseren is een onderdeel van het vak dat moeilijk te automatiseren is. Verwacht wordt dan ook dat het informeren en adviseren niet overgenomen wordt door AI. De menselijke expertise en persoonlijke interactie blijven noodzakelijk in ons vakgebied”, concludeert Van der Sluis.