Bewijs van deelname

27 december 2023 |

Uit het bewijs van deelname moet blijken dat jij de activiteit doorlopen hebt. Op het bewijs moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:
– naam en logo opleider
– jouw eigen naam
– titel van de activiteit
– datum activiteit

Let op, een inschrijvingsbevestiging of factuur is géén geldig bewijs van deelname.
Presentielijsten kunnen wij in verband met de AVG niet accepteren, omdat hier ook gegevens van andere deelnemers op staan.