De payroll professionals van PvExpert Personeelsverloning zijn NIRPA gertificeerd!

25 juli 2019 | Persbericht

PvExpert Personeelsverloning sluit zich aan bij het NIRPA via collectieve inschrijving van alle salarisprofessionals!

Patricia van Es RPP (oprichter PvExpert Personeelsverloning):
“Salarisadministratie en alles wat daarbij hoort is een serieus te nemen vak en verdient de aandacht die het nodig heeft. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en daarom motiveren wij onze medewerkers zich continu te ontwikkelen en zorgen we ervoor dat ze goed zijn opgeleid. Door de collectieve registratie van onze salarisexperts waarborgen we de permanente educatie van onze medewerkers en laten we zien dat we ons werk serieus nemen.”

Door registratie van de salarismedewerkers geeft PvExpert Personeelsverloning aan het kwaliteitswaarborg van het NIRPA voor salarisprofessionals te ondersteunen en te erkennen. Permanente Educatie van de bij PvExpert Personeelsverloning werkzame salarisprofessionals is bovendien door registratie geborgd.

Meer informatie:
NIRPA: www.nirpa.nlinfo@nirpa.nl • T (033) 454 66 48
PvExpert Personeelsverloning: www.pvexpert.nlinfo@pvexpert.nl • T (0320) 256519